Malta blog
Show Menu

E"amijiet jew assessjar matul is-sena skolastika"


Jekk il-futur tal-istudenti g?andux ji?i de?i? bir-ri?ultati tal-e?amijiet jew jekk g?andux isir assessjar ta? kull student b?mod kontinwu matul is-sena kien is-su??ett diskuss dalg?odu waqt il-parti ta? ?This or That? fil-programm ta? filg?odu fuq 103 Malta?s Heart.


Full story

Il-kontribut tan-nisa hu spiss injorat '" Malta Women’s LobbyJum il-Mara: Il-kontribut tan-nisa huwa spiss injorat - Malta Women’s Lobby ...
Ara x'inhuma l-miżuri ta’ prevenzjoni għall-jiem tal-Ġimgħa MqaddsaIl-miżuri l-ġodda ppubblikati llum jistabbilixxu li fil-knejjes jistgħu jintramaw biss ix-xbihat qaddisa tar-Redentur, tal-Vara l Kbira, jew ...
Yorgen Fenech jippreżenta nota lill-bord tal-inkjesta pubblika biex ma ssirx referenza għal ċertu messaġġiF’dan ir-rikors l-avukati ta’ Fenech jagħmlu referenza għax-xhieda li ta’ l-Kummissarju tat-Taxxi, Marvin Gaerty, l-Ġimgħa ...
Raġel isofri ġrieħi gravi f’inċident bil-muturFuq il-post issejjaħ tim mediku li ta l-ewwel għajnuna u ambulanza li ħadet lill-vittma l-Isptar Mater Dei għall-aktar kura fejn ġie ...
Malta To Go

Maltatogo.org is website about my experiences in Malta. Information about how and where to find a job, how and where it's the easiest to find an apartment. The bars, the beaches, the nightlife, and of course, everything in between

Want to contribute?

If you'd like to write articles about your personal experiences in Malta, feel free to get in touch. No pay, but if you're interested, let me know.

Get in touch
We have too much free space

And free space is good.
connect with me

You can contact us via mediacurse@gmail.com (Subject: MaltaToGo), MaltaToGo Facebook or MaltaToGo Twitter account.

If you want to syndicate our content, see this page.