Malta blog
Show Menu

Ara x'inhuma l-mi"uri ta" prevenzjoni g"all-jiem tal-"img"a Mqaddsa


Il-mi?uri l-?odda ppubblikati llum jistabbilixxu li fil-knejjes jistg?u jintramaw biss ix-xbihat qaddisa tar-Redentur, tal-Vara l Kbira, jew Kur?ifiss, u tal-Madonna tad-Duluri.


Full story

Żagħżugħ ferut gravi wara li qala' daqqa f'argument f'Ħaż-ŻebbuġKienu qegħdin xogħol f'sit ta' kostruzzjoni ...
Il-miżura ta’ għajnuna fit-turiżmu se tkopri biss 25% ta’ dawk liċenzjati f’Għawdex – GTAL-Assoċċjazzjoni tat-Turiżmu f’Għawdex qalet li l-iskema li ħabbar il-Ministru tat-Turiżmu se tkun qiegħda tkopri biss 25% t...
Is-sigurtà fit-toroq hija responsabilità ta' kull min jużahom '" D4RSL-għaqda Doctors for Road Safety (D4RS) laqgħet b’mod pożittiv l-aħbar li se jkunu installati erba’ speed cameras fi Triq il-Kos...
Malta To Go

Maltatogo.org is website about my experiences in Malta. Information about how and where to find a job, how and where it's the easiest to find an apartment. The bars, the beaches, the nightlife, and of course, everything in between

Want to contribute?

If you'd like to write articles about your personal experiences in Malta, feel free to get in touch. No pay, but if you're interested, let me know.

Get in touch
We have too much free space

And free space is good.
connect with me

You can contact us via mediacurse@gmail.com (Subject: MaltaToGo), MaltaToGo Facebook or MaltaToGo Twitter account.

If you want to syndicate our content, see this page.